Cydalima perspectalis

Box tree moth Cydalima perspectalis

Cydalima perspectalis - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

  • Τρέφεται κυρίως με είδη box tree (πυξάρι, καλλωπιστικά δένδρα)
  • Η διασπορά του περιορίζεται σε εύκρατες και υποτροπικές περιοχές
  • Επιτίθεται τόσο στα φύλλα όσο και στο φλοιό των δέντρων και μπορεί να προκαλέσει θάνατο του δέντρου

Capsanem controls box tree moth biologically | Koppert

 

Το box tree moth ανήκει στην οικογένεια των Grambidae. Προέρχεται από τις εύκρατες και υποτροπικές περιοχές της Ανατολικής Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα). Στην Ευρώπη, ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2007 στη Νοτιοδυτική Γερμανία και στις Κάτω Χώρες και έκτοτε εισέβαλε σε περισσότερες άλλες χώρες. Το Cydalima perspectalis τρέφεται κυρίως με φύλλα καλλωπιστικών δένδρων (πυξάρια Buxus spp.). Η σοβαρή φυλλόπτωση μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο του δέντρου. Δεδομένου ότι τα καλλωπιστικά δένδρα διατίθεται ευρέως στην Ευρώπη, το Cydalima perspectalis αποτελεί σοβαρή απειλή ως  χωροκατακτητικό είδος.

Ανάπτυξη πληθυσμού

Ο χρόνος ανάπτυξης των ανώριμων σταδίων του Cydalima perspectalis μειώνεται με τη θερμοκρασία μεταξύ 15° C και 30° C (Πίνακας 9.7). Στους 25° C, η διάρκεια του σταδίου του αυγού, της προνύμφης και της νύμφης είναι περίπου 4, 25 και 10 ημέρες, αντίστοιχα. Το κατώτατο όριο θερμοκρασίας για ανάπτυξη είναι μεταξύ 9° C και 12° C. Ο αριθμός των αυγών που εναποτίθενται ανά θηλυκό εξαρτάται από τον ξενιστή και τη θερμοκρασία, με μέγιστο όριο πάνω από 400. Στην Κεντρική Ευρώπη, το Box tree moth έχει δύο, και στη Νότια Ευρώπη και Καύκασο τουλάχιστον τρεις, γενιές ανά έτος. Το στρες από το κρύο κατά τη διάρκεια της διάπαυσης δεν επηρεάζει την επιβίωση των προνυμφών, καθώς το Cydalima perspectalis είναι γνωστό ότι επιβιώνει σε κρύες περιοχές, όπως η Ανατολική Ρωσία και η Βόρεια Κίνα, όπου η ελάχιστη χειμερινή θερμοκρασία -30°C δεν είναι ασυνήθιστη. Ιδιαίτερα οι νεαρές προνύμφες του Cydalima perspectalis απορροφούν τοξικές ενώσεις (αλκαλοειδή) από τα φύλλα των καλλωπιστικών δένδρων στα οποία τρέφονται, καθιστώντας τα δυσάρεστη λεία για τ’ αρπακτικά.

Θερμοκρασία 15°C 20°C 25°C 30°C
Χρόνος ανάπτυξης (ημέρες)        
Αυγό 15.3 7.1 4.0 3.0
Προνύμφη 71.5 33.7 24.9 17.7
Νύμφη 38.4 17.3 10.0 7.1
Σύνολον 125.2 58.1 38.9 27.8

Πίνακας 9.7 Χρονική περίοδος ανάπτυξης του Cydalima perspectalis σε καλλωπιστικά δένδρα σε διαφορετικές θερμοκρασίες

Ζημιά

Οι προνύμφες του Crystalima perspectalis τρέφονται με τα φύλλα των καλλωπιστικών δένδρων, αλλά επίσης επιτίθενται στον φλοιό των δέντρων, προκαλώντας τα να στεγνώσουν και να πεθάνουν. Οι ζημιές σ’ ένα καλλωπιστικό δέντρο ξεκινούν συχνότερα στο κάτω μέρος του όπου βρίσκονται τα παλαιότερα φύλλα, τα οποία περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις των τοξικών ενώσεων. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα περιλαμβάνουν ζημιά από τη σίτιση στις άκρες των φύλλων, με μόνο σκελετούς φύλλων να παραμένουν μερικές φορές. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν ιστούς στους βραχίονες με περιττώματα και υπολείμματα εκδύσεων, όπως κάψουλες μαύρης κεφαλής διαφορετικών μεγεθών.

Box tree moth | Koppert

Βιολογικός κύκλος και εμφάνιση

Η θηλυκή πεταλούδα εναποθέτει συστάδες 5-20 αυγών, ως ημιδιαφανής ζελατινώδης μάζα, στα φύλλα των καλλωπιστικών δένδρων. Οι ανοικτές πράσινες προνύμφες έχουν μαύρες ρίγες, με άσπρες κουκίδες και τρίχες, και μια μαύρη κεφαλή. Οι προνύμφες που εκκολάπτονται από μια μόνο συστάδα αυγών παραμένουν περιορισμένες σε μια περιορισμένη περιοχή διαμέτρου 20-25 cm σ’ ένα δέντρο μέχρι την ωρίμανση. Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία και η πηγή τροφής, οι προνύμφες περνούν από πέντε έως επτά στάδια. Στο τελευταίο στάδιο των προνυμφών, μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 4 cm. Οι νύμφες είναι κρυμμένες μεταξύ των φύλλων και είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Είναι πράσινες, με καφέ διαμήκεις γραμμές στην αρχή της αναπαραγωγής, και στη συνέχεια γίνονται ανοιχτό καφέ, με σκούρο μοτίβο, προς το τέλος της αναπαραγωγής. Το ενήλικο έχει έκταση φτερού 40-45 mm. Υπάρχουν δύο παραλλαγές. Η πιο συνηθισμένη είναι κυρίως ιριδίζουσα λευκή, με μια σκούρο καφέ λωρίδα στο εξωτερικό περιθώριο, και χαρακτηριστική, λευκή κηλίδα στα μπροστινά φτερά, ενώ η άλλη είναι κυρίως εντελώς ανοιχτό καφέ, αλλά φέρει επίσης μια λευκή κηλίδα στα μπροστινά φτερά. Οι ενήλικες πεταλούδες είναι πολύ ικανές στις πτήσεις τους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, στηρίζονται στα καλλωπιστικά δέντρα ή σε άλλα γύρω φυτά. Για να διαχειμάσει, το Cydalima perspectalis μπαίνει σε διάπαυση στο τρίτο έως το πέμπτο στάδιο των προνυμφών. Η προνύμφη που διαπαύεται προστατεύεται από ένα κουκούλι που περιστρέφεται μεταξύ των φύλλων των καλλωπιστικών δένδρων.

 

 

Βιολογικής φυτοπροστασία
Font Resize
Contrast
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart