ΝΕΑ

Βιολογική καλλιέργεια-Περιοχές

Η στρατηγική Farm to Fork

Farm to Fork Strategy

Το 2020, ο Επίτροπος της ΕΕ Frans Timmermans παρουσίασε τη στρατηγική του Farm to Fork για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.Η στρατηγική περιγράφεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επικεντρώνεται σε ολόκληρο τον τομέα παραγωγής τροφίμων, από το αγρόκτημα στο πιρούνι και, κατά συνέπεια, παρουσιάζει στόχους από τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων έως τη βιώσιμη συσκευασία και κατανάλωση τροφίμων.Η στρατηγική προσδιορίζει μια επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση από τα φυτοφάρμακα, να μειωθεί η υπερβολική λίπανση, να αυξηθεί η βιολογική γεωργία, να αυξηθεί η καλή διαβίωση των ζώων και να αναστραφεί η απώλεια της βιοποικιλότητας.

Θέτει αρκετούς στόχους για το 2030, μεταξύ των οποίων:

Το 25% της ευρωπαϊκής γεωργικής γης στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 8,5%.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το μερίδιο κάθε κράτους μέλους της ΕΕ.

Organic farming area in the EU up 46 percent since 2012 | PotatoPro

• 50% μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων χημικής ή επικίνδυνης προέλευσης.

50% μείωση των απωλειών σε θρεπτικά συστατικά και 20% μείωση της χρήσης λιπασμάτων

50% μείωση των πωλήσεων και της χρήσης αντιμικροβιακών για υδατοκαλλιέργειες και εκτρεφόμενα ζώα

Τι σημαίνει αυτό για τον αγροτικό τομέα;

 

Farm to Fork Strategy | Food Safety News

Η στρατηγική Farm to Fork δεν αποτελεί νέο ευρωπαϊκό δίκαιο και ως εκ τούτου δεν έχει νομοθετική δέσμευση από μόνη της. Πρόκειται μάλλον για μια πολιτική κατεύθυνση σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει νέους ή θα αναθεωρήσει ήδη υπάρχοντες ευρωπαϊκούς νόμους σχετικά με (μεταξύ άλλων) τη χρήση φυτοφαρμάκων, βιολογικής γεωργίας και χρήσης λιπασμάτων.

Η στρατηγική θα γίνει για παράδειγμα μέρος της αναθεώρησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπου το μερίδιο βιώσιμων και βιολογικών γεωργικών πρακτικών στη χρηματοδότηση της ΚΓΠ θα αυξηθεί λόγω των λεγόμενων «οικοσυστημάτων»

• Επιπλέον, οι κανονισμοί και οι οδηγίες σχετικά με τα φυτοφάρμακα, όπως το «πλαίσιο για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα» και η «Οδηγία για τη βιώσιμη χρήση φυτοφαρμάκων» θα αναθεωρηθούν με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030

«Η κρίση του κορωνοϊού έδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε όλοι και πόσο σημαντική είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και της φύσης»

– Φρανς Τίμερμανς

EU Green Deal: Knock-off or pioneer? - Energy Monitor

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη με τη χρήση ήδη καθορισμένων ή ακόμη σχεδιασμένων δράσεων. Ένα παράδειγμα είναι η προώθηση της βιολογικής γεωργίας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία πρόσβασης στην αγορά για (νέες) οργανικές ουσίες κατάλληλες για βιολογική γεωργία και οι συνεργασίες με σούπερ μάρκετ για την αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική European Green Deal and the Farm to Fork, επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en.

Βιολογική καλλιέργεια
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart