ΝΕΑ

Μια νέα επιτυχημένη δολωματική παγίδα για τον Δάκο της Ελιάς στους αγρούς μας

Dacus Trap®

Bioiberica Dacus Trap logo

Ένα ιδιαίτερο δόλωμα για τη σύλληψη της μύγας της ελιάς Bactrocera oleae.

Αποτέλεσμα εικόνας για dacus trap bioiberica

Το Dacus Trap® είναι ένα σύστημα βασισμένο σε ένα συγκεκριμένο προσελκυστικό σίτισης για τη σύλληψη του Bactrocera oleae, που αποτελείται από πρωτεϊνικές πηγές με υψηλή έλξη.

Το Dacus Trap® είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο της μύγας ελιάς, η οποία συνδυάζει το ελκυστικό Dacus Trap® και την παγίδα (flytrap μιας χρήσης) σε ένα μόνο προϊόν.

Αποτέλεσμα εικόνας για dacus trap bioiberica

Το Dacus Trap® είναι ένα 100% βιολογικό διάλυμα απαλλαγμένο από εντομοκτόνο τόσο στη σύνθεση όσο και όταν χρησιμοποιείται σε παγίδες.

Αποτέλεσμα εικόνας για dacus trap bioiberica

Το Dacus Trap® είναι ένα σύστημα μεγάλης διάρκειας (140 ημέρες) και η εύκολη χρήση του καθιστά μια καθαρή, γρήγορη και απλή μέθοδο ελέγχου.

Οφέλη

  • Έτοιμο προς χρήση προϊόν
  • Δεν αφήνει υπολείμματα στις ελιές
  • Δεν επαναφορτίζεται
  • Μεγάλη διάρκεια
  • Έλεγχος της πίεσης του εντόμου

Το Dacus Trap® είναι πιστοποιημένο για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες CAAE.

Αποτέλεσμα εικόνας για dacus trap bioiberica

Δεν περιέχει φερομόνες ή εντομοκτόνα ως προς τη σύνθεση ή τον τρόπο χρήσης.

Βιολογική καλλιέργεια
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart