ΝΕΑ

Αντιπαγετική προστασία με το Agros-3

  • Αυξάνει την κινητικότητα των εσωτερικών υγρών του φυτού, επιτρέποντας την κίνηση των θρεπτικών από το εξωτερικό στο εσωτερικό μέρος του κυττάρου.
  • Το AGROS-3 με το χαμηλό μοριακό βάρος του διαπερνά τις κυτταρικές μεμβράνες εισάγοντας άλατα μέσα στα κύτταρα και έτσι μειώνεται το σημείο πήξης των εσωτερικών υγρών μεταξύ 3° C και 5° C.
  • Το AGROS-3 εμποδίζει το σχηματισμό ενδοκυτταρικών κρυστάλλων πάγου που εμποδίζουν την διάσπαση των ιστών και τον τραυματισμό λόγω ψύχους.
Μη κατηγοριοποιημένο
Font Resize
Contrast
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart