ΝΕΑ

Μύκητας που προάγει την ανάπτυξη των φυτών Trichoderma spp.

Trichoderma spp.

Fungi and Bacteria Deserve Greater Appreciation! | Koppert

Γενικές πληροφορίες

Ο μύκητας Trichoderma είναι γενικά μύκητες που κατοικούν στο έδαφος και βρίσκονται σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη. Βρίσκονται στο χώμα, σε ρίζες, στο φλοιό,  σε ξύλο που αποσυντίθεται και σε άλλες οργανικές ύλες. Είναι εύκολο να αναπτυχθούν στην καλλιέργεια. Μερικά είδη είναι γνωστά ως μύκητες που αποσυντίθενται από ξύλο, άλλα έχουν αναπτυχθεί σε βιολογικούς παράγοντες ελέγχου. Το Trichoderma βρέθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1671 και πήρε όνομα το 1794. Το γένος Trichoderma πιστεύεται εδώ και πολύ καιρό ότι περιέχει μόνο ένα είδος, το Trichoderma viride. Στη δεκαετία του 1990 κατηγοριοποιήθηκε σε πέντε και αργότερα τέσσερα υπο – τμήματα. Το τρέχον γένος Trichoderma περιέχει 89 είδη. Τα στελέχη από διάφορα είδη Trichoderma έχουν διατεθεί επιτυχώς στο εμπόριο, όπως Trichoderma asperellum T34, Trichoderma atroviride SC1, Trichoderma harzianum T22, T39, ESALQ-1306, Trichoderma virens G-41 και Trichoderma viride ATCC 20476. Η ταξινόμηση εξακολουθεί να αλλάζει επειδή οι νέες μοριακές τεχνικές παρέχουν νέες γνώσεις.

Στόχοι

Οι στόχοι είναι μια σειρά από παθογόνους μύκητες των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των Botrytis sp., παθογόνων εδάφους, όπως Fusarium sp., Pythium sp., Rhizoctonia solani (νέο όνομα Thanatephorus cucumeris), Sclerotinia sclerotiorum και Athelia rolfsii (αναφέρεται επίσης ως Sclerotium rolfsii). Επιπλέον, έχει αναφερθεί καταστολή φυτικών παρασιτικών νηματωδών, όπως η Meloidogyne incognita.

Trianum: Not a picky fungus

Τρόπος δράσης

Το Trichoderma ασκεί διαφορετικές μεθόδους βιο – ελέγχου.

  1. Ανταγωνίζεται τους παθογόνους μύκητες των φυτών για θρεπτικά συστατικά και χώρο.
  2. Δρα μυκοπαρασιτικά, αναπτύσσεται γύρω από την μυκιλιακές υφές του παθογόνου και στη συνέχεια διεισδύει σ’ αυτό και το σκοτώνει. Αυτό είναι γνωστό, για παράδειγμα, για το Trichoderma harzianum εναντίον του μύκητα Sclerotium rolfsii και του Rhizoctonia solani (νέο όνομα Thanatephorus cucumeris).
  3. Το Trichoderma παράγει μυκοτοξίνες.
  4. Είναι σε θέση να απενεργοποιήσει τα ένζυμα που παράγονται από τα παθογόνα των φυτών.
  5. Το Trichoderma διαλυτοποιεί τα φωσφορικά άλατα και τα μικροθρεπτικά συστατικά που στη συνέχεια είναι περισσότερο διαθέσιμα στα φυτά, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη των φυτών.
  6. Προκαλεί σινιάλο άμυνας, πράγμα που σημαίνει ότι ενεργοποιεί τον μηχανισμό άμυνας των φυτών.

Το Trichoderma harzianum T22 έχει δείξει ότι μπορεί να επιφέρει αντοχή από το ιασμονικό οξύ / αιθυλένιο, το σαλικυλικό οξύ καθώς και το abscisic acid, γεγονός που το καθιστά πολύ αποτελεσματικό απέναντι μιας σειράς παθογόνων τόσο πριν όσο και μετά τη μόλυνση.

 

Παραγόμενα μικκύλια από Trichoderma harzianum T22 στην επιφάνεια της ρίζας σε τρυβλίο

Εφαρμογή

Το Trichoderma harzianum είναι ένα προληπτικό βιολογικό μυκητοκτόνο που εφαρμόζεται και καταγράφεται σε πολλές καλλιέργειες, υπαίθριες και θερμοκηπίου. Μπορεί να εφαρμοστεί με εμβάπτιση (με στάγδην άρδευση), αναμειγνύοντάς το μέσω του εδάφους ή του υποστρώματος, ή ως επικάλυψη σπόρων.

 Βιολογικός κύκλος και εμφάνιση

Trichoderma - Wikipedia

Το Trichoderma είναι το όνομα του αφυλετικού σταδίου. Το φυλετικό στάδιο ταξινομείται ως Hypocrea. Τα σπόρια τουμύκητα Trichoderma βλασταίνουν και παράγουν μικκύλια που αποικίζουν στην επιφάνεια της ρίζας ή τον φλοιό, ανάλογα με το στέλεχος. Στο μικκύλιο σχηματίζονται διακλαδώσεις που περιέχουν κονίδια.

Οι κύριες διακλαδώσεις που φέρουν κονίδια έχουν πλευρικά κλαδιά που με τη σειρά τους επίσης διακλαδίζονται, δίνοντας στον μύκητα εκτεταμένη εναέρια ανάπτυξη. Στην καλλιέργεια, οι αποικίες είναι πρώτα λευκές και μετά γίνονται πράσινες ή μερικές φορές κίτρινες. Τα κονίδια συνήθως παράγονται ξηρά, όχι σε μορφή μανιταριού. Οι αποικίες εμφανίζουν ομόκεντρους δακτυλίους όταν καλλιεργούνται σε στερεό τεχνητό μέσο (βλέπεται παραπάνω).  Όλα τα είδη μπορεί να παράγουν χλαμυδοσπόρια, που είναι ανθεκτικά σε αντίξοες συνθήκες. Οι βέλτιστες συνθήκες στις καλλιέργειες για τα περισσότερα είδη κυμαίνονται από 25 – 30° C. Το στέλεχος T22 έχει ένα εύρος θερμοκρασίας (10-34° C) και εύρος pH (4 – 8,5). Αναπτύσσεται καλά σε πολλά και διαφορετικά υποστρώματα και είναι σε θέση να αποικίσει στις ρίζες πολλών διαφορετικών ειδών φυτών.

 

 

Μη κατηγοριοποιημένο
Font Resize
Contrast
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart