ΝΕΑ

Trianum: δεν είναι ένας ‘επιλεκτικός’ μύκητας

®

Το Trichoderma harzianum T-22 δεν είναι ένας “επιλεκτικός” μύκητας και ευδοκιμεί σε όλα σχεδόν τα φυτά. Αυτό καθιστά το Trianum® ένα πολύ ιδανικό προϊόν για πολλούς καλλιεργητές, τόσο σε καλλιέργειες θερμοκηπίου όσο και σε καλλιέργειες υπαίθρου. 

Το βιολογικό μυκητοκτόνο της Koppert έχει έγκριση σε πολλές χώρες και χρησιμοποιείται σε πολλές καλλιέργειες όπως λαχανικά, φρούτα, μούρα, φυτώρια δέντρων, πολυετή φυτά, βολβοί, φαρμακευτικά φυτά και κτηνοτροφικά φυτά. Αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αροτραίες καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι.

Μέσω του εδάφους ή του νερού

Οι εφαρμογές του Trianum® μπορούν να ξεκινήσουν εφόσον το φυτό έχει αρχίσει να αναπτύσσει ριζικό σύστημα στο φυτώριο. Η εφαρμογή του Trichoderma harzianum T-22 γίνεται είτε με την ομοιόμορφη ανάμιξη των κόκκων είτε με την απλή διασπορά τους πάνω από το έδαφος ή το υπόστρωμα (Trianum-G®). Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί μαζί με το νερό της άρδευσης με την μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης (Trianum-P®).

Επειδή ο μύκητας είναι δύσκολο να εγκατασταθεί  σε πετροβάμβακα, το Trianum-G® συχνά διασκορπίζεται ανάμεσα στο υπόστρωμα και στο δοχείο για να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση του μύκητα. Η εφαρμογή σε πετροβάμβακα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Ενώ οι παραγωγοί οι οποίοι καλλιεργούν στο έδαφος ή σε οργανικό υπόστρωμα ή σε περλίτη πρέπει να το εφαρμόζουν κάθε 2 μήνες. 

Κατάλληλο για εφαρμογή σχεδόν σε όλες τις συνθήκες

Το Trianum© δεν έχει πολλές απαιτήσεις σε κλιματικές συνθήκες. Αυτό το προϊόν παραμένει αποτελεσματικό σε ένα μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος (10 – 34°C). Επίσης παραμένει σταθερό σε ένα μεγάλο εύρος pH (4 – 8.5). 

Σημαντική σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται το Trianum® όσο το δυνατόν νωρίτερα στην καλλιέργεια.

Μη κατηγοριοποιημένο
Font Resize
Contrast
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart