ΝΕΑ

Κατάλογος επιτρεπόμενων προϊόντων FERTIPLUS στη βιολογική γεωργία του Οργανισμού ΔΗΩ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΩ

FERTIPLUS 4-2-10 55% Οργ. ουσία
BIO-PROTECTAΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
FERTIPLUS 4-3-3 65% Οργ. ουσία
BIO-PROTECTAΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
TOPMIX 4-10-2 55% Οργ. ουσία
BIO-PROTECTAΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
TOPMIX 12-1-0 90% Οργ. ουσία
BIO-PROTECTAΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα άνω σκευάσματα αξιολογήθηκαν θετικά από τον Οργανισμό ΔΗΩ βάσει προσκομιζομένων εγγράφων από την επιχείρηση BIO-PROTECTA, η οποία τα διακινεί στον ελλαδικό χώρο.

 

Με εκτίμηση,

Τσαλουμά Ματίνα

Τμήμα Διαχείρισης Δοκιμίων

Τηλ: 210 8224384 (119)                                                                                                                                                                        

e-mail: m.tsalouma@dionet.gr

Οργανικά λιπάσματα
H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart