Γνωρίζοντας & Αναγνωρίζοντας

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο βιολογικός έλεγχος ως ο ακρογωνιαίος λίθος της φυτοπροστασίας

Σχετική εικόνα

  • Το βιβλίο αυτό περιέχει πληροφορίες για νέους εντομολογικούς εχθρούς που έχουν εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία 10-15 χρόνια και τους τελευταίους φυσικούς εχθρούς που έχουν αναπτυχθεί ως λύσεις βιολογικού ελέγχου.
  • Ο αριθμός των μικροβιακών προϊόντων έχει αυξηθεί και η μικροβιολογία λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτή την έκδοση. Μια διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις είναι η προσθήκη περιγραφής φυτικών ασθενειών σε καλλιέργειες θερμοκηπίου και υπαίθριες.
  • Νέες επιστημονικές ανακαλύψεις σχετικά με τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς έχουν οδηγήσει σε πιο πρακτικές λύσεις για τον καλλιεργητή.
  • Τα νέα βιο – εντομοκτόνα, αλλά και οι βιο – διεγέρτες που αυξάνουν την ανθεκτικότητα του φυτού σε στρες και βοηθούν το φυτό να αναπτυχθεί καλύτερα και να παραμείνει υγιέστερο, περιγράφονται σε αυτή την εκτεταμένη έκδοση.
  • Το επιπλέον τμήμα του καλύπτει θέματα από την ανθεκτικότητα των φυτών σε αβιοτικά στρες και την βιολογική παρακολούθηση φυτικών ασθενειών, καθιστά το βιβλίο πιο πολύτιμο από ποτέ.
  • Θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εχθρών και ασθενειών με σωστό τρόπο, με βιώσιμες λύσεις που σέβονται την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

 

  •  Το «Γνωρίζοντας και Αναγνωρίζοντας« παρέχει στον καλλιεργητή, αλλά και σε άλλους που εμπλέκονται στην καθημερινή πρακτική φυτο-ϋγειονομικού και βιολογικού ελέγχου, τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση της βιολογίας και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εχθρών και ασθενειών και των φυσικών εχθρών τους.
  • Είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν τα πιο αποτελεσματικά συστήματα IPM και να κατανοηθεί πότε και πώς να παρέμβει, προληπτικά και μερικές φορές κατασταλτικά.
  • Ο βιολογικός έλεγχος αποτελεί σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο της φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες υπό κάλυψη και χωρίς βιολογικό έλεγχο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να αποτραπεί η οικονομική ζημία σε πολλές καλλιέργειες.
  • Ο βιολογικός έλεγχος έχει αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμος και ασφαλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με το πλεονέκτημα ότι είναι επίσης οικονομικά βιώσιμο, χωρίς καμία αρνητική επίδραση.

Προηγούμενες εκδόσεις

Η πρώτη έκδοση του «Knowing & recognizing» δημοσιεύθηκε πριν από 25 χρόνια. Η νέα έκδοση είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, λόγω του νέου τμήματος της μικροβιολογίας – μιας όλο και πιο σημαντικής εξέλιξης της βιολογικής προστασίας των καλλιεργειών.

Αποτέλεσμα εικόνας για knowing and recognizing

 

 

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για knowing and recognizing

 

 

 

 

 

 

 

 

Το «Knowing & recognizing» ανανεώθηκε το 2017 και τώρα αριθμεί 443 σελίδες, δεκάδες εικονογραφήσεις για τους κύκλους ζωής των εντόμων και 700 φωτογραφίες σχετικά με τους πιο διαδεδομένους εχθρούς, τις ασθένειες και τις φυσικές τους λύσεις.

Αποτέλεσμα εικόνας για knowing and recognizing

Σχετική εικόνα

 

 

 

H Bio-Protecta εξειδικεύεται στη βιολογική αντιμετώπιση των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες. Είναι μια από τις λίγες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες.
Cart